2014.06.30.

Protokół notariusza - Nadzwyczajne Posiedzenie Wspólników ustalające postawienie FIRE STOP w stan likwidacji
Zwyczajne zgromadzeie wspólników zamykajace rok 2013
Sprawozdanie Zarządu FIRE STOP

2014.05.09. Informacja dla pracowników spółki

Zabezpieczenia przeciwpożarowe
FIRE STOP Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie
ul. Szczawiowa 53b, 70-010 Szczecin

spółka prawa handlowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000048031, NIP: 8520501304, REGON: 008037793

2. Z dniem 08.05.2014 r. Pan Bartosz Grewling przestał być pracownikiem Spółki. Panu Szymonowi Grewlingowi dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jednocześnie informuję że w związku z ustaniem stosunku pracy łączącego Pana Bartosza Grewlinga ze Spółką z dniem 08.05.2014 r. wyłączone zostają wszelkie dotychczasowe uprawnienia Pana Bartosza Grewlinga, w szczególności w zakresie przebywania w siedzibie Spółki jak i w zakresie dostępu do majątku Spółki.

2. Z dniem 09.05.2014 r. Pani Monika Grewling przestała być pracownikiem Spółki. Pani Monice Grewling dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jednocześnie informuję że w związku z ustaniem stosunku pracy łączącego Panią Monikę Grewling ze Spółką z dniem 09.05.2014 r. wyłączone zostają wszelkie dotychczasowe uprawnienia Pani Moniki Grewling, w szczególności w zakresie przebywania w siedzibie Spółki jak i w zakresie dostępu do majątku Spółki.

2014.03.07. Informacja dla pracowników spółki

Zabezpieczenia przeciwpożarowe
FIRE STOP Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie
ul. Szczawiowa 53b, 70-010 Szczecin

spółka prawa handlowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000048031, NIP: 8520501304, REGON: 008037793

Niniejszym, działając jako Prezes Zarządu spółki Zabezpieczenia Przeciwpożarowe "FIRE STOP" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej: "Spółką", uprzejmie informuję co następuje.

1. Z dniem 07.03.2014 r. Członek Zarządu Spółki - Pan Wojciech Grewling został odwołany z funkcji Członka Zarządu Spółki, a ponadto z tym samym dniem przestał być pracownikiem Spółki. Panu Wojciechowi Grewlingowi dziękujemy za dotychczasową współpracę, a jego obowiązki przejmuje z dniem 07.03.2014 r. Pan Ryszard Pasternak. W związku z powyższym we wszystkich sprawach które należały do zakresu obowiązków Pana Wojciecha Grewlinga należy zwracaćsię bezpośrednio do Pana Ryszarda Pasternaka. Jednocześnie informuję że w związku z odwołaniem Pana Wojciecha Grewlinga z funkcji członka Zarządu oraz ustaniem stosunku pracy łączącego Pana Wojciecha Grewlinga ze Spółką z dniem 07.03.2014 r. wyłączone zostają wszelkie dotychczasowe uprawnienia Pana Wojciecha Grewlinga, w szczególności w zakresie przebywania w siedzibie Spółki jak i w zakresie dostępu do majątku Spółki.

2. Z dniem 07.03.2014 r. Pan Szymon Grewling przestał być pracownikiem Spółki. Panu Szymonowi Grewlingowi dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jednocześnie informuję że w związku z ustaniem stosunku pracy łączącego Pana Szymona Grewlinga ze Spółką z dniem 07.03.2014 r. wyłączone zostają wszelkie dotychczasowe uprawnienia Pana Szymona Grewlinga, w szczególności w zakresie przebywania w siedzibie Spółki jak i w zakresie dostępu do majątku Spółki.

3. Z dniem 07.03.2014 r. Pani Elżbieta Grewling przestała być pracownikiem Spółki. Pani Elżbiecie Grewling dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jednocześnie informuję że w związku z ustaniem stosunku pracy łączącego Panią Elżbietę Grewling ze Spółką z dniem 07.03.2014 r. wyłączone zostają wszelkie dotychczasowe uprawnienia Pani Elżbiety Grewling, w szczególności w zakresie przebywania w siedzibie Spółki, jak i w zakresie dostępu do majątku Spółki.

4. Z dniem 07.03.2014 r. Pan Andrzej Kamiński przestał być pracownikiem Spółki. Panu Andrzejowi Kamińskiemu dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jednocześnie informuję że w związku z ustaniem stosunku pracy łączącego Pana Andrzeja Kamińskiego ze Spółką z dniem 07.03.2014 r. wyłączone zostają wszelkie dotychczasowe uprawnienia Pana Andrzeja Kamińskiego, w szczególności w zakresie przebywania w siedzibie Spółki, jak i w zakresie dostępu do majątku Spółki.

Z poważaniem,

Ryszard Pasternak
Prezes Zarządu

2012.09.17.

21 września zamykamy postępowanie przetargowe z dnia 2012.08.23. dot. uruchomienia i wdrożenia do działania w produkcji linii do malowania farbami UV.
Rozpatrzone będą wszystkie oferty które wpłynęły do firmy przed tym dniem lub z datą stempla pocztowego z dnia 21 września.

2012.08.23. Przetarg

Niniejszym ogłaszamy przetarg nieograniczony na uruchomienie i wdrożenie do działania w produkcji linii do malowania farbami UV. Zmontowana a nie uruchomiona linia znajduje się w zakładzie prefabrykacji w Drawsku Pomorskim.
Wszelkie informacje nt. stanu technicznego i parametrów urządzenia są dostępne w siedzibie firmy Fire Stop. Informacji udziela Ryszard Pasternak, Wioletta Murawska pod nr telefonu +48 91 4837721.
Oferty prosimy składać do dnia 30 sierpnia na adresy mailowe: ryszardp@firestop.com.pl, wioletta@firestop.com.pl

Zapytanie_ofertowe_1-2.pdf
Oferta_cenowa_1 _formularz wzorcowy.doc


2011.12.08. Ogłoszenie

Ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji, uprzejmie informujemy że termin składania ofert dot. zadań nr 2,3 oraz 5 zostaje wydłużony do 31.12.2011.

Zapytanie ofertowe_zadanie-2.pdf
Oferta_cenowa_2 _formularz wzorcowy.doc
Zapytanie ofertowe_zadanie-3.pdf
Zapytanie ofertowe_zadanie-5.pdf
Oferta_cenowa_5 _formularz wzorcowy.doc

2011.03.30. Ogłoszenie

Niniejszym informujemy, że firma FIRE STOP w dniu 18.03.2011 podpisała Umowę o dofinansowanie projektu Linia technologiczna zabezpieczania antykorozyjnego metodą utwardzania promieniowaniem UV prefabrykowanych elementów stalowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa: Gospodarka-Innowacje-Technologie, Poddziałanie 1.1.3.
Termin realizacji projektu 01.03.2011 - 31.12.2011.
Miejsce realizacji: Drawsko Pomorskie.

Osoby i firmy zainteresowane współudziałem w realizacji inwestycji zapraszamy do składania ofert.
Termin składania ofert: 22.04.2011 do godziny 12.00
Termin rozpatrywania ofert do 27.04.2011.
Kryteria oceny:
Minimalny termin ważności oferty - 31.12.2011
Cena, termin realizacji, warunki i okres gwarancji.
Zadania będące przedmiotem inwestycji
1. Zakup, montaż i uruchomienie maszyny do powlekania antykorozyjnego z utwardzaniem UV - termin realizacji do 31.12.2011
2. Zakup i uruchomienie maszyny do śrutowego czyszczenia prefabrykatów - termin realizacji do 31.12.2011
3. Zakup i uruchomienie maszyny do rowkowania typu groove-lock - termin realizacji do 31.12.2011
4. Ocieplenie hali o powierzchni 380 m2 i modernizacja bram wejściowych - termin realizacji do 31.08.2011
5. Adaptacja hali o powierzchni 380 m2, instalacja elektryczna, wentylacji i ogrzewania gazowego - termin realizacji do 31.08.2011
Poniżej szczegółowy opis technologii:

opis_technologii_do_przetargu.pdf
zapytanie_ofertowe_1.doc
zapytanie_ofertowe_2.doc
zapytanie_ofertowe_3.doc
zapytanie_ofertowe_4.doc
zapytanie_ofertowe_5.doc